mutlu-sehirler_tr

“Yaşanabilir& Sürdürülebilir  Geleceğin Mutlu Şehirler ‘i için
Eğlence & Rekreasyon  – mutluluk bağlantısını keşfetmek”

İnsanlar içinde bulunduğu şehrin bilinci ile şekilleniyor, şehrin ruhu; şehir sakinlerinin duygu durumlarını etkileyerek mutlu ya da mutsuz insanlar var edebiliyor. Mutlu Şehir’lerde yaşayan insanlar daha sağlıklı ve daha üretken ve daha sosyal bireyler olarak daha fazla değer yaratıyor, toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

‘Mutlu Şehirler’ inşa etmede Özel sektör tarafından yapılan yatırımların yanı sıra, sürecin odak noktasını yerel yönetimler ve projeleri oluşturuyor.

Yerel Yönetimler tarafından şehir sakinleri için planlanan rekreasyonel aktiviteler, sosyal tesisler, etkinlik ve eğlence alanları bireysel mutluluğun yanında toplumsal mutluluğu oluşturmaya yön veriyor.

Bu bakış açısıyla toplumsal yaşam kalitesine katkı sağlamak ve Mutlu Şehirler ile sosyal-kültürel değer yaratmak amacıyla ATRAX,’ Geleceğin Mutlu Şehirleri’ için İnovasyon ve İşbirliği Platformunda konunun uzmanları ve paydaşlarını bir araya getiriyor.

Mutlu Şehirler oluşturmaya yönelik yürütülecek çalışmaların geleceği ve gereklilikleri hakkında sektöre yön veren fikir ve projelere ev sahipliği yapıyor.

ATRAX “Mutlu Şehirler”  teması ile tüm paydaşları bir araya getirerek bu konuda ürün ve hizmet sunan firmalarla buluşturuyor.